Laserobaria

Wielu ludzi na co dzień boryka się z bólem lub dolegliwościami pourazowymi. Inni walczą ze schorzeniami cukrzycowymi, które powodują pojawianie się kolejnych ran, których gojenie się jest bardzo trudne, długie i bolesne. Szacuje się, że w Polsce liczba pacjentów z trudno gojącymi się ranami kończyn, oparzeniami oraz stopą cukrzycową to blisko 500 000 osób. W Europie chorych z tego powodu jest 3 000 000 do 5 000 000 ludzi. Co ważne wzrost liczby chorych to trend rosnący na całym świecie.

Jakość ich życia może ulec diametralnej poprawie, dzięki zastosowaniu leczenia urządzeniem Laserobaria 2.0_S.

Metoda Laserobarii opracowana została z myślą o zabezpieczeniu pacjentów, którym grozi amputacja kończyny w wyniku trudno gojącej się, zagrażającej zdrowiu i życiu rany. Terapia skojarzona oparta na czterech czynnikach terapeutycznych ma na celu przyspieszenie regeneracji tkankowej, a tym samym przyspieszenie procesu gojenia się rany. Proces wygojenia rany da Pacjentowi szansę na wyleczenie, poprawę komfortu życia i przywrócenie sprawności bez konieczności zastosowania drastycznej metody w postaci amputacji.

W praktyce właściwości czterech czynników terapeutycznych mają zastosowanie w szerszym spectrum, także w leczeniu schorzeń kostno-stawowych czy neurologicznych.

Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy do kontaktu, w celu umówienia wizyty lub kosultacji.

Adres: Kaszubska 16a/6-9 , 75-036 Koszalin

Jak dojechać